ŻŁOBEK  
Żłobek jest to mały ¶wiat, dla bobasków do 3 lat.
Bo tu wszystko jest maleńkie tyciu, tyciu, tyciuteńkie.

 DLA RODZICÓW i OPIEKUNÓW